Alma mater

Co je Alma mater:

Alma mater je výraz v latině, který znamená "matka, která se živí" nebo "matka, která živí", v doslovném překladu do portugalského jazyka.

Alma mater je velmi běžná fráze pro označení vzdělávacích institucí, které intelektuálně tvoří své studenty, například univerzity.

Viz také význam univerzity.

Nicméně, tento termín byl používán ve starověkém Římě jako odkaz na bohyně matky Římanů, takový jako Venuše, Ceres a Cybele.

Během středověkého křesťanství, alma mater byl také používán jako výraz úcty v obraze Panny Marie, matka Ježíše Krista.

Římští básníci a jiní lidé, kteří měli latinu jako svůj mateřský jazyk, používali tento výraz jako synonymum „mé vlasti“, protože by byl zodpovědný za ukrývání, obranu a „výživu“ svých občanů.

Vrátit se k typickému významu v současném světě, alma mater přišel být považován za druhé jméno pro některé univerzity. Univerzita Bologna, například, je také známý jako Alma Mater Studiorum, což znamená "matka, která vychovává studium".