Zneklidnění

Co je to Concupiscence:

Konupiscence je termín používaný k označení chamtivosti nebo uznání materiálního zboží, stejně jako sexuálního potěšení .

Etymologicky, tento termín pocházel z latiny concupiscens, mínit “který má silnou touhu”, který pochází ze slova concupera, který znamená “mít silnou touhu”.

Podle některých náboženských doktrín, jako je například křesťanství, je konupiscence synonymem zhýralosti nebo tělesné nedůvěry. Toto jednání je tedy považováno za hřích.

Zjistěte více o smysluplnosti a hanebnosti.

Ztuhnutí masa

Konsupcence těla v náboženské sféře charakterizuje použití sexuální touhy a potěšení jako jediného smyslu života.

Toto chování by bylo podle Boha náboženské nespokojené s Bohem.

Křesťanská bible stále hovoří o „shovívavosti očí“, což by byla hříšná touha tělesného potěšení praktikovaného v představách lidí.

" Neboť vše, co je na světě, touha těla, touha očí a pýcha života, nepřichází z Otce, ale ze světa. Svět je pryč a jeho žádost." zůstane navždy “(1. Jana 2: 16-17).