Charisma

Co je Charisma:

Charisma je vrozená schopnost některých lidí být schopen kouzla, přesvědčovat, fascinovat nebo svádět jinou osobu svým způsobem bytí a herectví .

Etymologicky, termín “charisma” pocházel z řeckého khárisma, který znamená “milost” nebo “laskavost”.

Charismatický jedinec je jeden obdařený charismem, který má řadu vlastností, které ho charakterizují jako pozoruhodného, ​​obdivuhodného nebo fascinujícího subjektu v očích jiných jedinců.

Demonstrace charismy je velmi běžnou taktikou mezi politiky, umělci a dalšími vůdci, ve snaze o jemnou fascinaci a přesvědčení lidí.

Když se toto populární uctívání stává příliš mnoho, je charakterizováno populárním fanatismem, tj. „Slepou vášní“, která vede osobu nebo skupinu k tomu, aby se dopustili absurdních činů například pro veřejnost, doktrínu nebo ideologii.

V náboženské sféře je charisma považována za jeden z darů Ducha svatého, podle křesťanského náboženství, zejména katolické a evangelické doktríny.

Pro křesťany je tento „dar Ducha svatého“ připisován pouze těm, kteří touží následovat a sloužit Bohu.

Synonyma carisma

  • Fascinace
  • Atraktivita
  • Atrakce
  • Magnetismus
  • Vliv
  • Kouzlo
  • Svádění
  • Fascinace