Pro bono

Co je to Pro bono:

Pro bono je výraz v latině, který znamená "pro dobro", v překladu do portugalského jazyka.

Nejběžnější použití výrazu pro bono souvisí s aktivitami, které prospívají lidem nebo obyvatelstvu obecně. V tomto případě by bylo úplné a správné vyjádření veřejné pro bono .

Další termín také široce použitý je pro bono pacis, který doslovně znamená “pro příčinu míru”.

Pro bono zaměstnání nebo činnost je ta, která prospívá široké veřejnosti a je považována za typ dobrovolnictví.

Pro bono lidé nejsou placeni finančně, ale jsou určeny výhradně na pomoc těm, kteří potřebují své služby nebo odborné znalosti zdarma.

Lékaři, učitelé a právníci jsou několik příkladů profesionálů, kteří často vyčlenili několik hodin týdenní práce, aby se věnovali práci pro bono .

Pro bono advokacie

Termín pro bono je v advokacii poměrně běžný a charakterizuje se jako dobrovolnická práce poskytovaná právníky na pomoc jednotlivcům, kteří potřebují své služby zdarma.

V roce 2015 byla pro bono advokacie oficiálně schválena Brazilskou advokátní komorou (OAB) a regulována novým Etickým kodexem a disciplínou.

Viz také význam OAB.