Seismologie

Co je to seismologie:

Seismologie je obor geofyziky zodpovědný za studium zemětřesení, zemětřesení a dalších zemětřesení, jejich příčin a následků.

Zemětřesení (nebo zemětřesení, jak to je populárně známé) je přirozený jev, charakterizovaný silným zemětřesením způsobeným šokem tektonických talířů, sopečných činností nebo geologických vad.

Další informace o významu zemětřesení.

Úlohou seismologie je analyzovat tyto jevy a snažit se pochopit, co se děje uvnitř kůry planety Země.

Kromě pohybu tektonických desek, jedné z nejběžnějších událostí, které produkují seismické vlny, seismologie také studuje důsledky, které sopečná činnost může způsobit z hlediska vibrací na Zemi.

Tsunami, obří vlny vyvolané seismickou aktivitou pod oceánem, jsou také ve skupině seismické analýzy - praktikům seismologie.

Další informace o významu tsunami.

Seismologists použití specifického vybavení ke studiu zemětřesení, takový jak seismograph, například. Tato zařízení mohou zachytit čas příjezdu a různé amplitudy seismických vln.

Seismologické stanice jsou střediska vybavená profesionály a nástroji nezbytnými k předvídání výskytu zemětřesení, s přihlédnutím k předchozí analýze ověřených geofyzikálních poruch.

Pokroky ve studiích seismologie jsou nezbytné pro záchranu tisíců životů, které jsou každoročně drasticky ztraceny v důsledku velkých škod způsobených zemětřesením.