Vlastní popření

Co je to Abnegation:

Self-denial je slovo, které popisuje akci nebo postoj vzdání se nebo odmítnutí něčeho nebo někoho .

Když člověk projevuje sebezapření, vzdá se nějakého chování nebo tak něco. Sebepopření se tedy vztahuje na formu oběti, jako je ignorování vlastních zájmů. Moje matka je největším příkladem nezištnosti, protože obětovala svou kariéru, aby vychovávala své děti.

Ve většině případů má vlastní popření pozitivní význam. Odmítání však může také odhalit nezájem či lhostejnost ze strany osoby.

Ascetic self-denial je úzce spjat s asketismem, postojem popírání, zřeknutí se nebo zdržení se radosti a hmotných věcí, za účelem dosažení morální a duchovní dokonalosti.

V kontextu literatury, self-popření je jeden z pěti frakcí, které existují v knize “Divergent” Američanem Veronica Rothová.

Sebezapření a náboženství

V oblasti náboženství je důležitým tématem sebezapření a je to doporučený postoj pro ty, kteří se řídí náboženskou doktrínou. Například v křesťanství Ježíš radí v Lukášovi 9:23 lidem, kteří ho chtějí následovat, aby se popírali a nesli svůj vlastní kříž.

Allan Kardec také v spiritualismu hovořil o důležitosti sebezapření.

Nezištnost a altruismus

Nezištnost a altruismus jsou synonymem, protože odkazují na postoj velkorysosti k něčemu nebo někomu.

Další informace o významu altruismu.