Význam srpku a kladiva

Co je Sickle a Hammer:

Srnec a kladivo je jedním ze symbolů, které nejvíce reprezentují socialistická a komunistická hnutí, šířená především osobnostmi jako Karl Marx, Friedrich Engels a Vladimir Lenin.

Komunistický symbol je zobrazen s obrazem srpku a kladiva, pod červeným pozadím, pokud byly propleteny. Představují spojení rolníků a dělníků.

Znak srpu a kladiva jako symbol komunistické ideologie byl široce používán v erbech a vlajkách Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), Číny, Vietnamu, Angoly a Severní Koreje.

Další informace o významu SSSR.

Kdy byl symbol vytvořen?

Symbol srpku a kladiva byl vytvořen v období ruské revoluce v roce 1918. V té době ruské dělníky, vedené Leninem, věřily, že pouze sjednocení sil mezi rolníky a dělníky mohlo být dosaženo pouze vítězstvím socialismu. .

Tvůrcem tohoto symbolu byl ruský umělec Evgeni Kamzolkin, který nebyl zajímavý komunista, pocházel z velmi bohaté rodiny a byl velmi náboženským člověkem.

Význam symbolu

Podle některých výkladů by symbol srpku a kladiva vycházel ze symbolu zednářství, sekáče a kladiva.

Pro komunistickou ideologii by však srp byl symbolem rolnické síly a kladiva průmyslových dělníků . Svaz srpku a kladiva tak představoval spojenectví mezi dvěma typy základního proletariátu pro revoluci socialismu a následně komunismu.

Červené pozadí symbolicky představuje krev pracovníků. Červená je také barva, která představuje ideál komunistické revoluce.

Poznat 6 charakteristik komunismu a vidět rozdíly mezi komunismem a socialismem.

Viz také:

  • Komunismus
  • Socialismus
  • Marxismus
  • Marxistický socialismus