Vulcan a objemný

Co je Vultoso a Vultuoso:

Vultoso a vultuoso jsou dvě přídavná jména paronym v portugalském jazyce, to znamená, že mají podobnou výslovnost a pravopis, ale s naprosto odlišnými významy.

Slovo "objemný" označuje to, co je oteklé nebo něco, co je objemné a mělo by být používáno v rámci medicíny k určení někoho, kdo trpí šikanováním .

Vulgárnost je stav toho, kdo představuje rty a obličej velmi oteklý a načervenalý, s výraznýma očima. Objemnost může být příznakem nějaké nemoci nebo alergické reakce.

Příklad: "Lékaři zkoumali dívčí vyvýšenou tvář" nebo "Myslím, že byste raději měli hledat nějakou lékařskou radu, protože vaše tvář zůstává poměrně objemná."

Další informace o významu Vultuoso.

Slovo „objemný“ by mělo být použito k označení nadměrné hodnoty nebo množství něčeho, a je také používáno ve smyslu něčeho velikého významu nebo objemu.

Tento termín se používá hlavně v situacích, kdy dochází k výraznému množství čísel nebo objektů, kdy je něco nadměrné nebo značné.

Příklad: "Chlapec měl obrovské výdaje na cestu do Evropy" nebo "Brazílie prochází významnými politickými událostmi".

Zjistěte více o významu Vultoso.