Kovadlina

Co je kovadlina:

Kovadlina je masivní blok železa, obvykle se dvěma konci, který slouží jako povrch pro modelování objektů a kovových nástrojů .

Kovadlina byla po staletí používána pro kování předmětů z kovů, nicméně od století XIX se mezi kováře začalo upouštět, s intenzivnějšími novými nástroji, které přinesla průmyslová revoluce.

Až do devatenáctého století, kovadlina byla široce užitá na výrobu brnění, podkovy pro koně a zbraně obecně, takový jako meče, kopí, osy, a tak dále.

V současné době se stále používají kovadliny, ale omezené jádro kovářů a plastikářů pracujících s kovy jako surovinou pro jejich umělecká díla.

V anatomii, kovadlina je jméno druhé kůstky středního ucha, který tvoří takzvanou sluchovou membránu, spolu s kladivem, třmenem a sluchovou trubkou. Ve středním uchu je místo, kde se nachází ušní bubínek, přičemž část sluchu je zodpovědná za přenos zvukových vln do sluchového nervu.

Kladivo a kovadlina

Populární přísloví „ být mezi kladivem a kovadlinou “ se běžně používá k vyjádření stavu člověka, který je mezi dvěma protikladnými postoji, situacemi nebo rozhodnutími, a v kterékoli z alternativ bude jednotlivec penalizován nebo poškozen.