Achincalhar

Co je Achincalhar:

Achincalhar je aktem zesměšňování, zesměšňování nebo zesměšňování něčeho nebo někoho. V portugalském jazyce, achincalhar může být prenominal sloveso nebo transitive přímý.

Toto slovo může mít pejorativní význam, když je někdo aplikován ve smyslu ponižování nebo zesměšňování. Příklad: "Maria rozdrtila spolupracovníka" nebo "Chlapec chtěl squash muže, který prohrál sázku".

Činění hanby někoho může být také použito k vyjádření pocitu odporu nebo hněvu. Příklad: "Lidé zmáčkli muže, který se snažil držet frontu" nebo "Skupina během demonstrace zmenšila politiku".

Tam jsou některé výrazy, které jsou používány a sdělují stejný význam jako sloveso achincalhar, jako "dělat málo" nebo "říci málo a dobrý".

V angličtině, tam je žádný doslovný překlad pro slovo “achincalhar, ” ale termíny falešný a úšklebek mají podobné významy.

Synonyma: achincalhar

  • zesměšňovat
  • zabalit
  • úšklebek
  • zesměšňovat
  • mote
  • posměch
  • falešný
  • falešný
  • falešný