Vilipendiar

Co je Vilipendiar:

Vilipendiar je tranzitivní sloveso přímo v portugalském jazyce a znamená akt opovrhování nebo zneuctění něčeho, někoho nebo něčeho.

Vilifikace je akt hanobení, to znamená, že se někdo cítí ponížený, opovrhovaný a uražený slovy, gesty nebo činy. Vilipendiar někdo je považován za neúctu, protože předpokládá, že tento jedinec je nehodný, odporný, bezvýznamný nebo nešťastný.

Příklady: "Chlapec rád hanobí své rodiče" nebo "Macecha obvykle hanobí projekty své dcery".

Vilipendiar mrtvola

Zločin mrtvých je považován za zločin proti úctě k mrtvým lidským bytostem, jak je stanoveno v článku 212 brazilského trestního zákoníku, zákon č. 2 848 ze dne 7. prosince 1940.

Podle tohoto zákona může být zákon o přepravě mrtvol nebo popelů potrestán od jednoho roku do tří let odnětí svobody a zaplacením pokuty.

Mezi nejběžnější zločiny zkázy mrtvého lidského těla patří tzv. Nekrofilie, to znamená, když člověk má sex s tělem.

Synonyma pro vilipendiar

  • Pohrdají
  • diskreditovat
  • diskreditovat
  • znevažovat
  • poškození
  • ponižovat
  • Disdain
  • podcenit
  • snížit
  • odpuzovat