K rozumu

Co je Arrazoar:

Arrazoar je sloveso v portugalském jazyce, vztahující se k aktu představování důvodů, argumentů nebo zdůvodnění o něčem někomu.

Sloveso arrazoar lze podle svého použití klasifikovat jako nepřímé, tranzitivní, tranzitivní, přímé tranzitivní nebo nepřímé tranzitivní.

Mezi různými smysly, ve kterých může být termín arrazoar použit, je působení demonstrace a hájení něčeho nebo někoho, kdo používá motivy a argumenty. Toto sloveso může také znamenat činnost uvažování, projednávání nebo projednávání určitého tématu.

Příklad: "Advokát chce rozumět před soudcem."

V rozporu (nebo proti-důvod) znamená odpovědět na akt uvažování, tj. Proti argumentaci otázky nebo obvinění.

Pro křesťany je známo, že slovo „rozum“ je přítomno v některých pasážích posvátné biblie. Například v knize Izaiáše 1:18 je napsáno: "Pojď, pojďme společně, " říká Pán .

V této souvislosti má tento pojem smysl pro diskusi nebo rozhovor s Bohem o konkrétním tématu nebo situaci.

Synonyma arrazoar

  • argumentovat
  • mluvit
  • mluvit
  • diskutovat
  • mluvit
  • důvod
  • k léčbě
  • vystavit