Špatný chlap

Co je to Vultoso:

Vultoso je adjektivum v portugalském jazyce, které se používá k kvalifikaci hodnoty nebo nadměrného množství něčeho nebo něčeho, a je také přisuzováno vyjadřovat věci velkého významu nebo objemu.

Příklady: "Žena měla obrovské náklady na přípravu narozeninové párty své dcery" nebo "Brazílie prochází mnoha politickými událostmi".

Termín bulky je používán hlavně když zahrnuje čísla čísel nebo objektů, když něco je v přebytku nebo značné hodnoty.

Synonyma vultoso

  • hezký
  • nadměrné
  • důležité
  • objemný
  • znatelné
  • relevantní
  • pozoruhodné
  • slušný
  • významné

Vulcan a objemný

Termíny objemné a objemné mají velmi podobná pravopisy a výslovnost, ale s naprosto odlišnými významy, protože jsou považovány za prominutá slova. Mnoho lidí zaměňuje obě slova tím, že je používá ve špatném kontextu.

Vultoso je adjektivum ve vztahu k myšlence hodnoty, to znamená něco velkého, přehnaného nebo nadměrného.

Objemné adjektivum, podle pořadí, se odkazuje na co je oteklé, bytí aplikované v medicíně označit někoho kdo trpí majestátností .

Viz také význam Vultuoso