Dřeň

Co je Marrow:

Kostní dřeň je tekutá tkáň, která zabírá kostní dutinu, populárně známou jako "kostní dřeně", kde se produkují krevní buňky (červené krvinky, leukocyty a destičky).

Slovo "dřeně" pochází z latinské medulla, což znamená "jádro", "vnitřní", "jádro", "co je uvnitř".

Kostní dřeň může být dvou typů:

  • Žlutá dřeň : je přítomna ve velkých dutinách velkých kostí, sestávajících hlavně z tukových buněk a některých primitivních krevních buněk;
  • Červená dřeň : hematopoetická tkáň, místo produkce erytrocytů a leukocytů. Červená kostní dřeň se skládá ze sítě pojivové tkáně s rozvětvenými vlákny a naplněných medulárními buňkami.

Transplantace kostní dřeně je léčba určitých typů rakoviny (leukémie a lymfomy), která zahrnuje infuzi krve z kostní dřeně bohaté na dárcovské kmenové buňky do dříve připraveného příjemce.

Mícha

Míchu nebo míchu tvoří nervová tkáň a zabírá vnitřní prostor páteře. To je prodloužená část centrální nervové soustavy, být pokračování encephalon.

Jeho funkcí je přenášet informace z mozku do ostatních částí těla, stejně jako přinášet informace z těla do encefalonu přes periferní nervový systém (nervy).