Aphorismus

Co je to aforismus:

Aphorismus je stručný text, který vyjadřuje pravidlo, myšlenku, princip nebo varování. Je to věta, která vyjadřuje literaturu a filosofii, ve které je vnímání života, společnosti nebo všeho, co se stává předmětem myšlení, zvýšeno expresivitou pravdivé a stručné zprávy.

Aforismus je jakákoli forma stručného vyjádření mravního myšlení. Od řeckého “aforismu”, který znamená “krátkou definici”, “větu”.

Některé synonyma pro aforismy jsou diktát, maxima, adage, axiom, přísloví a věta.

Slavné aforismy:

"Život je krátký, stáří je dlouhé."

"Bylo by to komické, kdyby to nebylo tragické."

"Smích je nejlepší lék."

"Uvědomujeme si hodnotu vody až po vyschnutí zdroje."

"Čas je dost dlouhý pro ty, kteří vědí, jak ho využít."

"Pokud najdete cestu bez překážek, pravděpodobně vás nikam nedostane."

Viz také

  • Axiom