Vzájemný respekt

Co je vzájemná úcta:

Vzájemný respekt je výraz, který definuje vztah respektu mezi dvěma nebo více jednotlivci ; vzájemného respektu.

Vzájemná úcta je princip lidského pohostinnosti, který musí být považován za základ pro budování civilizované společnosti, s výchovou a spravedlností mezi různými sociálními, etnickými, ekonomickými, kulturními a jinými skupinami.

Aby se předešlo negativním či ponižujícím postojům mezi jednotlivci, je vzájemná úcta základní složkou, aby se zabránilo krizím, konfliktům a válkám mezi národy a národy.

Princip vzájemného respektu je zpravidla budován v rodinném a školním prostředí, které má povinnost vzdělávat „mladé občany“, aby jednali a chovali se civilizovaně a podpůrně v sociálním prostředí.

Vzájemný respekt je v náboženském kontextu, který je příkladem katolicismu, jedním z hlavních "pravidel", které Bůh předpokládá, aby zaručil světový mír a vstup do "ráje".

Respekt lze chápat jako „bariéru“, limit akcí od jednoho jednotlivce k druhému.

V angličtině je výraz „vzájemná úcta“ přeložen do „vzájemného respektu“ .

Solidarita

Solidarita je lidský pocit identifikace s pocity druhých; akt empatie a pokus o pomoc od jiné osoby, která je v negativní situaci.