Ohromující

Co je Foolish:

Astute je adjektivum v portugalském jazyce, které charakterizuje jednotlivce, který dostane to, co chce, s vtipem, chytrostí a vynalézavostí; osoba, která není podvedena nebo oklamána.

Chytrá osoba může také mít negativní konotaci, být příbuzný praxi zla; někoho, kdo oklamá ostatní lidi pro jejich vlastní prospěch.

V náboženském kontextu je termín "choulostivý" citován v Bibli křesťanské svaté v knize Matouše: "Posílám je jako ovce mezi vlky." ).

V této souvislosti je vychytralý pozorný a obezřetný jedinec, nikoli chytrý nebo klamný jedinec.

Etymologicky se vychytralé slovo vynořilo z latinského astutu a je považováno za mazanost nebo mazanost.

V angličtině, slovo “mazaný” moci být přeložen k mazaný, lstivý, bystrý, foxy nebo riskantní, se spoléhat na kontext použitý.

Synonyma astuta

 • mazaný
 • arteiro
 • úžasný
 • vyboulení
 • smarthead
 • chytrý
 • vybíravý
 • slyšet
 • tulák
 • šikovný
 • tulák
 • šikovný
 • vnímavý
 • ladino
 • škodlivý
 • zrádný

Viz také: