Rozdíl mezi anabolismem a katabolismem

Anabolismus a katabolismus jsou dvě různé fáze biochemických reakcí, které jsou součástí lidského metabolismu. Tyto reakce jsou spojeny s procesy chemických transformací, které probíhají v buňkách lidského těla.

Anabolismus

Anabolismus je metabolická fáze, která souvisí především s budováním svalové tkáně ze spotřeby energie.

Anabolismus se nazývá reakce syntézy nebo rekonstrukce a jeho hlavním důsledkem je tvorba komplexních molekul z jednoduchých molekul.

Stimulace procesu anabolismu může být provedena z cvičení a krmení bohatého na proteiny.

V anabolické fázi, během odpočinku těla, je svalová tkáň, která je poškozena cvičením, opravena tělem. Je to oprava svalové tkáně, která způsobuje rozvoj svalové hmoty, nazývané také štíhlé hmoty.

Proteiny spotřebované ve stravě jsou syntetizovány v anabolické fázi a transformovány na aminokyseliny. Spolu s cvičením jsou zodpovědní za vývoj a růst svalové tkáně.

Katabolismus

Katabolismus je opačným procesem. Je to tvorba jednoduchých molekul z rozkladu komplexních molekul.

Jedná se o rozpadovou nebo molekulární degradační reakci, jejíž centrální funkcí je dodávka energie pro fungování lidského těla.

Hlavním příkladem katabolismu je trávicí proces. Je to z trávení, které potrava přijímaná prochází procesem, který je transformuje na jednoduché molekuly. Výsledkem tohoto procesu je výroba energie.

Katabolický proces a dodávka energie jsou nepostradatelné pro udržení životně důležitých funkcí lidského těla, jako je rovnováha tělesné teploty a regulace srdeční frekvence.

AnabolismusKatabolismus
Reakce syntézyReakce degradace
Spotřeba tělesné energiePoskytování energie tělu
Produkuje komplexní molekuly z jednoduchých molekulVytváří jednoduché molekuly z komplexních molekul
Vyskytuje se více při odpočinkuVyskytuje se více během cvičení

Další informace o katabolismu a metabolismu.