Ovante

Co znamená Ovante:

Ovante je adjektivum dvou žánrů, které něco klasifikují nebo někoho, kdo získal veřejné ovace nebo uznání a chová se s radostí .

Některé synonyma pro ovante mohou být: vítězná, hrdá, veselá, zářivá, vítězná . Ex: Poté, co viděla vaši poznámku a dostávala komplimenty učitele, vrátila se domů.

Další z jejich synonym může být pyšný, nebo postoj hrdosti a hrdosti kvůli nějakému vítězství.

Ovante v Hymnu proklamace republiky

Slovo ovante lze nalézt v Hymnu proklamace republiky:

"Shine, ovante, vlasti na oltáři!"

V tomto případě je adjektivum spojeno s praporem a vlasti, která je označena za vítěznou, vítěznou, která svítí slávou.

Viz také:

  • Vyhlášení