Přijít

Co to znamená:

Porvir je mužské jméno, které znamená budoucnost, která je ještě přijít nebo se stát .

Některé synonyma pro budoucnost mohou být budoucnost a potomstvo .

Přijít do Hymny proklamace republiky

Přijít je jedno ze slov, která tvoří hymnu Proklamace republiky:

Buďte hymnusem slávy, která mluví

Naděje, nové budoucnosti!

Vzhledem k této pasáži můžeme říci, že jedním z počátečních cílů tohoto hymnu je, že to bylo oznámení budoucnosti (přijít) s větší nadějí.

Přijít nebo přijít

Pro mnoho lidí je tu otázka příchodu a odchodu. Oba mají podobný význam, protože se týkají událostí, které se budou v budoucnu konat. Přijít je výraz složený ze spojení předložky a slovesa, které má přijít. Ex: "Nejlepší věci v mém životě jsou ještě přijít"

Na druhé straně, slovo přijít je podstatné jméno, a tak ve frázové konstrukci lze použít jako předmět. Ex: Nevím, co mi budoucnost přinese, ale nikdy se nevzdám naděje!