Použití

Co to znamená Použití:

Použití je ženské jméno, které znamená akt nebo účinek použití něčeho . Použití může také odkazovat na spotřebu nějakého přístroje nebo nástroje.

Některé synonyma aplikace mohou být: použití, aplikace, utility.

Použití je použití nebo použití, které někdo vytvoří z něčeho. Ve všech případech je možné dobré nebo špatné použití nějakého dobrého. Ex: Nemohl studovat, protože zneužil svůj čas.

Například zneužití nebo nezodpovědné využívání přírodních zdrojů může poškodit budoucnost příštích generací.

Často slovo použití také se odkazuje na pochybnosti ohledně portugalského jazyka. Je například běžné najít lidi, kteří hledají informace o použití crassu.

Faktor použití

V souvislosti s osvětlením se faktor využití skládá z koeficientu, který udává průměrný výkon spotřeby daného zařízení (například svítilny nebo svítidla).

Prostřednictvím faktoru využití je možné zjistit, kolik energie spotřebuje určité zařízení.

Viz také

  • Přírodní zdroje