Rozjařený

Co je bujné:

Exuberant je adjektivum, které definuje něco, co existuje v nadbytku nebo hojnosti ; který existuje ve velkém množství ; nebo něco vyniká tím, že je zvláštní, velmi krásná, obdivuhodná .

Bujný člověk je ten, kdo má výrazný, veselý a veselý vzhled. V tomto případě se bujné přídavné jméno používá k popisu chování, stylu nebo osobnosti; vzrušeného a odcházejícího jedince.

Bujarost, nebo akce bujení, souvisí s krásou, s něčím, co má velmi krásný vzhled; "přebytek krásy". Příklad : "amazonský les má bujnou krásu" nebo "model je bujný na molu" .

"Bujné tělo" odkazuje na hojnost, na přebytek estetických vlastností považovaných za krásné nebo atraktivní.

V angličtině, slovo bujný může být přeložen k bujný nebo bujný .

Synonyma exuberante

  • plné
  • nadměrné
  • bountiful
  • superabundantní
  • hojný
  • silný
  • šumivé
  • bountiful
  • bohatý
  • bohatý

Antonym bujného je vzácný, prázdný nebo ošklivý .

Viz také význam síly.