Nabídka

Co je nabídka:

Nabízet je skutkem oběti, dávat něco ; oběť; nabídnout něco za stanovenou cenu se slevou.

Nabídka souvisí s dostupností něčeho nebo něco, co nabízí nabídka, nabídka nebo nabídka volných pracovních míst. Příklad: pracovní nabídky .

V rámci marketingu je dodávka marketingovou podmínkou, kterou může prodávající učinit ohledně výrobku nebo služby („spotřebního zboží“). Hypoteticky má nabídka hodnotu nepřímo úměrnou hodnotě nákupu, tj. Čím vyšší je nabídka, tím nižší je hodnota produktu.

Dalším faktorem, který ovlivňuje nabídku, je množství výrobků a jejich poptávka ( poptávka ), čím větší množství zásob (produktů, které jsou k dispozici), tím větší je jejich nabídka.

V obchodě existují „jednorázové“ události, to znamená, že k nim dochází pouze jednou, jako je tomu v případě Černého pátku, který podporuje slevy a zvláštní nákupní podmínky pro spotřebitele v určitý den v roce.

V náboženské sféře je nabídka všech druhů božstev. Například v katolickém náboženství někteří křesťané obvykle nabízejí 10% svého majetku na údržbu církve. Tento model zásobování se nazývá „desátek“.

Viz také významy poptávky a inflace.