Ilustrující

Co je nápadné:

Ilustrující je adjektivum dvou žánrů, které kvalifikují osobu, která je vážená, která má vlastnosti hodné chvály a uznání.

Ilustrující kvalifikuje, že osoba, která vyniká za to, že je slavný, za to, že je znám, kdo je celebritou.

Propracované adjektivum také to, které má šlechtu, šlechtu, šlechtu, velkodušnost.

Být proslulý je být hoden, být důležitý, vyniknout, mít vlastnosti chvály nebo být ušlechtilý, být aristokratický.

Oni jsou synonyma proslulého: pozoruhodný, význačný, význačný, význačný, slavný, významný.

Jsou to antonymy proslulé : neznámé, ignorované.

Nejproslulejší je absolutní superlativ proslulé, formy používané ke zvýšení kvality přídavného jména.

Ilustrující je také první a třetí osobnost slovesa pro ilustraci ( kterou ilustruji ). To je ještě třetí osoba singulární afirmativní imperativ (proslulý to ) a třetí osoba singulární negativního imperativu ( ne proslulý to ).

Přímé tranzitivní sloveso "k ilustraci" má různé významy: znamená učinit slavnou, dát slávu, objasnit, objasnit, sloužit jako příklad, to znamená ukázat, ale také ozdobit něco ilustracemi, tisky nebo rytinami.

Adjektivum “ilustrovaný” se odkazuje na toho jednotlivce, který je velmi vzdělaný, kdo má mnoho znalostí. To také se odkazuje na co bylo ozdobené spoustou rytiny nebo hodně ilustrace.