Voracious

Co Voracious znamená:

Voracious je adjektivum dvou žánrů, které klasifikují někoho chamtivého, neukojitelného, který něco spotřebuje s velkou vůlí .

Toto slovo pochází z latinského voraxu, který odkazuje na pohlcující instinkt.

V nenasytném obrazovém smyslu může odkazovat na něco, co způsobuje zničení . Příklad: Náhodný požár spotřeboval celý les.

Kromě toho, žravý také klasifikuje ambiciózní osobu . Ex: Byl povýšen na svou práci, protože je to nenasytný člověk.

Voracious může být také slovo, které se používá k klasifikaci něčeho nebo někoho s hladovou chutí. Ex: Když jídlo přišlo, napadl ho nenápadným způsobem.

Náslovně se skládá z příslovce, takže klasifikuje nenásilný postoj. Něco, co se stane nenápadně, se děje rychle a bezvýsledně. Ex: Když přijel rozkaz, otevřel ho nenápadně.