Význam Rouanetova zákona

Co je Rouanetův zákon:

Rouanetův zákon, nazývaný také federální zákon motivující ke kultuře, je hlavní legislativou, která zavádí veřejné politiky a podporuje kulturní pobídky v Brazílii.

Podle zákonných norem představuje tato legislativa zákon č. 8 313, schválený bývalým prezidentem Fernandem Collorem de Mello 23. prosince 1991 a byl jmenován na počest ministra kultury tehdejší doby, Sérgio Paulo Rouanet.

Začalo se implementací Národního programu podpory kultury (Pronac), který stanoví normy a pokyny, jak by federální vláda měla poskytovat prostředky na realizaci umělecko-kulturních projektů.

Z těchto zdrojů zákona Rouanet mohou těžit všechny kulturní projekty vypracované umělci, producenty a kulturními činiteli za předpokladu, že budou moci požádat o své návrhy na získání finančních prostředků na fiskální odříkání.

Jak funguje Rouanet Law?

Návrhy mohou předkládat fyzické i právnické osoby, které prokázaly výkon v kulturní oblasti. Tito lidé mohou nebo nemusí mít vazby na nepřímou veřejnou správu nebo na ziskové a neziskové instituce, společnosti, družstva, nadace, nevládní organizace, kulturní organizace atd.

Když je návrh schválen, stává se projektem, který již má číslo Pronac a čeká na schválení jednou z technických jednotek spojených s ministerstvem kultury.

Regulace Rouanetova zákona se skládá ze tří důležitých mechanismů:

Národní fond kultury (FNC)

Charakterizuje přímé investice státu do propagace kultury a jeho hlavním cílem je vyváženým způsobem podporovat regionální rozdělování zdrojů, kromě toho, že směřuje k projektům s většími obtížemi při zachycení na trhu.

Tato propagace se provádí prostřednictvím oznámení o výběru projektů, kde musí být registrovány podle norem Ministerstva kultury (MinC), aby bylo dosaženo větší regionální, sociální a ekonomické rovnováhy.

Kulturní a umělecký investiční fond (Ficart)

Tento tržní fond byl vytvořen za účelem podpory kulturních projektů s vysokou ekonomickou životaschopností a dobré pověsti obou stran. Toto financování poskytuje zisk těm, kteří investují do projektů.

Daňové pobídky

Jedná se o mechanismus, ve kterém spolková vláda nabízí určitý druh partnerství jednotlivcům nebo právnickým osobám. Od té doby se mohou rozhodnout, že použijí část peněz, které by se použily na úhradu daní z kulturních akcí, pokud jsou schváleny Ministerstvem kultury.

Tímto způsobem fiskální pobídka slouží jako podnět k účasti soukromých iniciativ a občanů na pobídce zdrojů pro oblast kultury. Tímto způsobem se zvyšují možnosti financování a objem zdrojů určených pro tento sektor.

Více informací o kultuře.