Společné dobro

Co je běžné:

Běžné dobro je výraz, který má koncepty v mnoha oblastech lidského poznání, ale které se navzájem podobají. Obecně definuje výhody, které mohou být sdíleny několika lidmi, patřící ke konkrétní skupině nebo komunitě.

Společné dobro ve filozofii souvisí s ideálem pokroku, kterého musí dosáhnout všechny společnosti a národy světa: sociální a ekonomická rovnost, kde každý může mít lepší životní podmínky.

Stejně jako ve filosofické myšlence, která je také používána jako základ pro využití konceptu v jiných odvětvích poznání, je společné dobro definováno z veřejných zájmů, tj. Všeho, co se vztahuje k užívacímu právu nebo k prospěchu společnosti jako celku. .

Pro náboženství, zejména křesťanské, je společným dobrem všechno dobro, které žije ve společnosti ve společenství. Pro společné náboženské dobro, hlavní zboží, které si zaslouží být sdíleno všemi členy skupiny, je nepodstatné, jako je blahobyt, štěstí, víra a mír.

Společné dobré právo

Podle " Etického principu společného dobra " by zákony měly být stanoveny pro kolektivní, nikoli individuální stát.

Od filozofických a dokonce teologických studií o pojmech "dobré" a "společné" brazilská spravedlnost určuje společné dobro jako něco, co apeluje na každého, na lidi, na komunitu, na to, co je společné.

Viz také:

  • Smysl
  • Wellness