Márnost

Co je marnost:

Márnost je ženské jméno v portugalském jazyce, které charakterizuje nebo individualizuje marného jedince ; charakter toho, co je marné, to znamená, že to dává význam tomu, co je povrchní a pomíjivé .

Márnost je kvalita těch, kteří si cení věci nebo situace bezvýznamné a bezvýznamné. Je to vlastnit nebo kupovat něco, co není nutné, jen aby se postavilo do status quo kapitalistické společnosti.

Ženská marnost je spojena s „diktaturou módy“, kde kapitalistické standardy ukládají pravidla krásy a jsou následovány nadsázkou. Márnost je v tom, že tráví hodiny před zrcadlem, vybírá si oblečení a boty nebo dává přednost činnostem, které odpovídají potřebám či prioritě jednotlivce.

Lidská nespokojenost je, když má lidská bytost banální chování před vážnou situací, starostí o drobnosti nebo něco, co se ho netýká.

V angličtině, marnost může být přeložena do marnosti .

Synonyma futilidády

  • maličkost
  • banality
  • lehkost
  • bezvýznamnost
  • maličkost
  • trivialita
  • vulgarity