Jednomyslnost

Co je jednohlasnost:

Jednomyslnost je ženské jméno, které znamená kvalitu něčeho jednomyslného, to znamená, že v určité oblasti existuje dohoda nebo shoda (názory, hlasy, úsudky, myšlenky atd.).

Jednomyslné rozhodnutí je, když všichni zúčastnění souhlasí s výsledkem.

V některých státech Spojených států amerických vyžaduje federální systém v rámci poroty soudní verdikty pro obžalované, aby byli mezi porotci jednomyslní, tzv. „Právní jednomyslnost“. Tento stejný model může být použit v Brazílii, podle norem předem stanovených kvorem (soubor porotců nebo voličů).

Spisovatel Nelson Rodrigues vyprovokoval společnost svým klasickým a kontroverzním slovem: "Všechna jednomyslnost je hloupá! Každý, kdo si myslí jednomyslně, nemusí myslet".

Někteří učenci a kritici říkají, že Nelsonova fráze funguje jako „pasti“ a ironie, protože v době, kdy všichni souhlasí, že veškerá jednomyslnost je hloupá, bylo by dokonce dokázáno, že veškerá jednomyslnost je hloupá.

V angličtině, slovo jednohlasnost je přeložena do jednomyslnosti .

Synonyma unanimidade

  • souladu
  • totality
  • dohody

Jednomyslnost hlasů

Jednomyslnost hlasů nastává, když se všichni jednotlivci, kteří se rozhodnou pro volby, rozhodnou zvolit stejnou možnost nebo kandidáta, zvolí jej jednomyslně.