Přesnost

Co je to přesnost:

Přesnost je přesnost a přesnost dat a informací, pokud se nevyskytují žádné chyby nebo omyly.

Slovo ostrost souvisí s přesností, termín široce použitý ve fyzice a matematice definovat sbližování experimentálního výsledku, s jeho skutečnou hodnotou. Čím větší přesnost, tím autentičtější je výsledek zkušenosti.

Přesnost vzešla z přesnosti anglického slova, také používaná jako etymologický základ pro přesnost.

V angličtině, přesnost slova může být přeložena ve formě přesnosti, který znamená “přesnost”, “přesnost” a “přísnost”.

Přesnost skladu

Přesnost inventáře nebo „audit zásob“, jak se říká v některých částech země, se skládá z „reálného inventáře“ (například toho, co je fyzicky přítomno v obchodě) a „logického inventáře“ ( čísla, která jsou registrována v systému kontroly zboží).

Abychom byli v inventáři skladu například přesní, je nutné, aby informace zúčtované ve fyzické inventuře byly přesně kompatibilní s informacemi registrovanými v systému kontroly zboží v obchodě.