Avulso

Co je Avulso:

Avulso je adjektivum portugalského jazyka a znamená něco, co je oddělené od sbírky, volné, osamělé . Jedno slovo se obvykle používá k označení objektů, které jsou samy o sobě, daleko od svých vrstevníků nebo jedinečných vlastností.

Termín může také být klasifikován jako mužské jméno v portugalském jazyce, znamenat kopii zákona nebo parlamentní usnesení, distribuovaný k členům pléna, například.

Jednotlivé položky jsou obvykle vyprodány z původního obalu a cena je uvedena v tabulce za jednotku produktu.

Příklad : cigareta, svíčka, láhev s vodou, zapalovač, list papíru a další výrobky, které se obvykle prodávají v krabicích nebo baleních s mnoha jednotkami.

Jeden pracovník

Individuální pracovník je podle brazilského práva fyzickou osobou, která poskytuje služby jednomu nebo více jednotlivcům nebo společnostem, ať už v městských nebo venkovských oblastech, bez jakéhokoli pracovního poměru.

Bez ohledu na to, zda je svaz odborový svaz, musí jediný pracovník pracovat pod dohledem odborového svazu profesní kategorie, do které patří, nebo skrze kterého řídí pracovní sílu.

Jediný pracovník má všechna práva, která jsou stanovena v brazilské pracovní legislativě.

Avulsion

V oblasti zdraví, avulsion je akt vytažení nebo vytažení zubu od zubaře.

Když je aplikováno v právních záležitostech, slovo avulsion představuje vyvlastnění části země z důvodů přírodních sil, což způsobuje, že se pohybuje a připojuje se k majetku druhých.