Oniric

Co je Onírico:

Onírico je mužské adjektivum portugalského jazyka a to je příbuzné nebo se odkazuje na sny, fantazie a k čemu nepatří k volání “skutečný svět”.

Slovo má svůj etymologický původ z řeckých óneiros, což doslova znamená "sen".

Takzvané vysněné sny se vyskytují, když je jedinec ve stavu bezvědomí, a to buď z mechanických důvodů (alkoholických, omamných nebo halucinací z patologického stavu) nebo přirozených, jako například během spánku nebo extrémní fyzické a / nebo duševní únavy.

Říká se, že člověk žije ve světě snů, když se zdá, že je „odpojen“ od „reality“, charakterizující se jako imaginativní a / nebo tvůrčí jedinec.

Synonyma pro onírico

  • soniální
  • zasněný
  • imaginativní
  • kreativní

Sen myšlení

Dream- thinking je výraz používaný ve Freudových manifestech a studiích snů.

Freud říká, že myšlenka podobná snu je podobná myšlence na probuzení (když jsme vzhůru), ale s tím rozdílem, že jsme na povědomí našeho nevědomí. Jinými slovy, sny by byly náhodné "myšlenky" lidského podvědomí.