Přidat

Co je to Přidat:

Chcete-li přidat, je to tranzitivní sloveso, které znamená spojit se s druhým, znovu spojit něco, co již existuje. Například: seskupování lidí, začleňování nových myšlenek, nových technik, vkládání nových prvků, nových informací a nových konceptů atd.

Některé synonyma agregátu mohou být: akumulovat, přidávat, připojovat, sdružovat, přidávat a zahrnovat.

Přidat hodnotu

Přidanou hodnotou je přidávat inovace, hodnoty, rozlišovat to, co je na trhu umístěno, aby uspokojil svého klienta. Přidávání hodnoty je výzvou pro majitele podniků, kteří chtějí udržet své podnikání v průběhu času atraktivnější.

Přidanou hodnotou je připojení k produktu nebo službě, praktické nápady s jasnými cíli a snadné měření. Při přidávání hodnoty je třeba hledat kvalitativní zisk, který klienti brzy asimilovali, někdy s malými detaily, ale že v očích spotřebitele to dělají rozdíl.

Přidaná hodnota je patrná, když kromě kvality, inovace, dostupné ceny, produkt splňuje vaše potřeby, což vás odlišuje, a proto vyhrává vaše preference v okamžiku nákupu.

Viz také

  • Marketing
  • Obchod