E = mc2

Co je E = mc2:

E = mc2 je rovnice moderní fyziky používaná jako součást teorie nebo principu relativity, vyvinutého německým fyzikem Albertem Einsteinem .

Slavná rovnice určuje vztah masové přeměny objektu k energii a naopak, kde “E” je energie, “m” hmotnost a “c” je rychlost čtverce světla, zvažoval jedinou konstantu. vesmíru.

S vědomím, že rychlost světla je přibližně 300 000 km / s, teorie relativity předpokládá, že pokud hmota dokáže překonat rychlost světla, mohla by překonat bariéru času a prostoru.

Albert Einstein publikoval v roce 1905 článek nazvaný "Zotrvačnost těla bude záviset na jeho energetickém obsahu? ", Kde poprvé představil rovnici, která definuje vztah hmoty a energie.

Ve srovnání se současnými technologickými standardy by „malé“ množství hmoty, které putuje ve vakuu rychlostí světla, produkovalo velmi „velké“ množství energie.

Příklad: Kdyby bylo 10 kilogramů hmoty zcela přeměněno na energii, bylo by vyrobeno dostatečné množství energie k odpaření veškeré vody z zálivu Guanabara v Riu de Janeiru.