Chanuka

Co je Chanuka:

Hanukkah (čte rranucá ) je židovský festival, který se koná každý rok a slaví vítězství světla nad temnotou a bojem Židů proti jejich utlačovatelům . Obvykle strana trvá asi osm dní.

Také známý jako Festival světel, Hanukkah začíná po západu slunce od 24. do 25. dne židovského měsíce Kislev, devátého měsíce hebrejského kalendáře, shodující se s měsíci listopadu nebo prosince gregoriánského kalendáře, který je to, co se běžně používá.

Z filozofického hlediska, slavit Chanuka pro Židy znamená oslavovat vítězství světla nad temnotou, dělat metaforu pro dobro, které překoná zlo. Také slaví vítězství čistoty nad degenerací a spiritualitou nad materialismem.

Hanukka však také slaví boj židovské komunity za právo svobodně praktikovat své náboženství.

Ačkoli to je nejslavnější oslava pro židovské náboženství, festival Hanukkah je považován za jeden z nejméně důležitých Judaismu. Nicméně, shodovat se s křesťanskými slavnostmi Vánoc, oslava skončila získat větší popularitu, pro se podobat vánoční oslavě.

Během oslav se rodiče scházejí, děti dostávají dárky (jeden za každý den večírku) a tam jsou některé tradiční pokrmy, které jsou podávány během chanuky, jako jsou latkes (bramboráky) a sufganyots (sny naplněné želé) .

Termín hanukkah nebo chanucá má hebrejský původ a znamená “věnování” nebo “inaugurace”.

Více o judaismu.