Puritán

Co je Puritan:

Puritán znamená moralistický, přísný, strohý . Je to adjektivum, které se používá k označení této striktní osoby v aplikaci morálních zásad, v myšlenkách a zvycích, zejména pokud jde o sexuální chování. Je následovnicí puritánství.

Puritánská revoluce

Puritanism byl doktrína protestanta založená na Calvinism, provázený přísnými morálními principy a jednoduchou formou uctívání cvičil v Anglii během šestnáctého století, kde pravidla byla založená na čistém křesťanství, následovat pravidla chování přísnější než ti obyčejně v platnosti.

Kalvinismus považoval Eucharistii za pouhou oslavu Kristovy Poslední večeře, odstranil rituální a instrumentální hudbu na mši, svlékl kostely z barevného skla, obrazy a obrazy, snížil uctívání kázání mezi čtyřmi zdmi, bez ozdob. On zrušil velikonoční a vánoční oslavy a vymazal všechny pozůstatky biskupského systému: shromáždění by měla si vybrat jejich vlastní kněze a kazatele, zatímco vyšší kolegium ministrů by vládlo církvi.

Puritani, kteří tvrdili Puritanism v Anglii byli pronásledováni Stuarts dynastií, který vedl mnoho z jejich následovníků emigrovat do Ameriky.