Vyvodit

Co je Auferir:

Auferir znamená získat, zisk, zisk, dosáhnout, získat, získat . Z latiny "auferere". Je to nepravidelné sloveso, které je konjugováno jako sloveso.

Chcete-li odvodit, je sbírat, získat, sbírat, zisk, získat v platbě nebo odměnu. Např .: V den rodičů bude obchod vydělávat značný zisk.

Chcete-li vsadit, je využít, dosáhnout, těšit, využít. Příklad : Získává výhody ve všech obtížích, které vznikají.

Akt získávání znamená získat, získat, dosáhnout nebo dosáhnout toho, o co se člověk ptá nebo chce. Např .: Bude odměňovat různé zboží.

Vyvodit

Vyvodit je činnost získávání, využívání, získávání. Pocházet z latinského slova “auferere”, to je psáno s “au” v první slabice.

Měřidlo je činnost vyhodnocování, ověřování, regulace, měření. Pocházet z latinského slova “afferere”, to je psáno jen s “a” v první slabice. Benchmarking je výsledkem procesu benchmarkingu, jedná se o srovnání, hodnocení, vyšetření.

Například:

Zkontrolujte taxametr auta.

Zkontrolujte krevní tlak.

Zkontrolujte hustoměr.