DUBIO

Co je Dúbio:

DUBIO je adjektivum, které znamená pochybné, nejisté, neurčité . Je to všechno, co zanechává pochybnosti, které postrádají jistotu o skutečnosti nebo o pravdivosti nároku. Je to ten, který není jasný, není snadno vnímatelný, který není prezentován s přesností. Například: Dubious výsledek.

Dobbio také znamená, váhavě, váhavě, to má malou pevnost, která není určena, která představuje nerozhodnost, která ukazuje strach. Například: Pochybný postoj.

Diobius je stále to, co je těžké definovat, což nemá žádné jasné vysvětlení, které nemá žádné definitivní limity. Například: Pochybné informace.

Diobius je ten, který podléhá různým výkladům, což je nejednoznačné, že tam může být více smyslu nebo smyslu. Například: Dubious slovo.