Anagram

Co je to Anagram:

Anagram je podstatné jméno, které znamená slovo nebo frázi, která je vytvořena změnou písmen jiného slova nebo fráze.

S původem v řečtině, předpona ana znamená vrátit se nebo opakovat a gramma znamená slovo.

Tam jsou anagram hry, kde cílem je vytvořit tolik slov pomocí dostupných písmen. Je také možné najít automatické generátory anagramů, které vytvářejí různá slova a mění umístění písmen. Anagram může být smysluplné slovo (přítomné ve slovníku) nebo ne.

Pro vytvoření anagramu lze vyměnit dva nebo více písmen. Například slovo kámen může být změněno na ztrátu, pokud změníme „d“ na „r“. Se stejným slovem “kámen”, to je možné tvořit slovo “kněz”, měnit písmeno “a” s písmenem “e”. Ztráta a kněz jsou kamenné anagramy.

Další příklady anagramů:

  • Radost : alergie, regálie, galerie;
  • Cantiga : catinga;
  • Auto : začervenání;
  • Stěna : samozřejmě.

Anagrama v matematice

V matematice jsou anagramy spojeny s kombinatorickou analýzou a skládají se z permutace písmen slova.

Abychom věděli, kolik anagramů je možné tvořit se slovem (bez opakovaných písmen), musíme provést permutaci s počtem písmen. V domě slova "jídlo" se šesti písmeny je výsledek 6! (6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1) = 720. Je tedy možné vytvořit 720 anagramů se slovem "potravina".