Downstream

Co je po proudu:

Downstream je směr, kterým proudí vody proudu . Je to normální proud vody, od vyššího bodu k nižšímu bodu.

Příliv je odliv, je odliv, je to reflux, kde moře snižuje své vody. Od latiny "jusum" znamená "odliv".

Příslovná fráze "downstream " označuje stranu, kde protéká příliv nebo vodní tok. Z pohledu pozorovatele jde o odkaz na stranu, kde proudí vody, k ústům, které jsou nejvýše položeným bodem řeky. Tento referenční bod lze použít k vyhledání města, přehrady, vodopádu, přítoku, mostu atd.

Antonym výrazu “downstream” je “upstream ”, je směr “odkud” vody teče z proudu řeky. Je to směr od nižšího bodu k vyššímu. Je to také záplava přílivu, preamar, tok, kde moře zvedá své vody. Příslovná fráze "upstream " odkazuje na stranu zdroje řeky.

V obrazovém smyslu, příslovečné fráze “upstream” a “downstream” být používán se odkazovat na události před (upstream) nebo po (downstream) dané oblasti. jsou používány zejména v exaktních vědách.