Náročné

Co je Impugnation:

Náročné je jednání nebo účinek náročné, tj . Náročné, vyvrácené , opačné, odporující, protichůdné. Je to akce nepřijetí stanoviska, popření pravdy skutečnosti.

Impunkce je ženské jméno, které znamená rozporovat nebo vyvrátit se s argumenty, jedná se o napadení, odvolání nebo pokus o zrušení důvodů či námitek druhých.

Obžaloba je jednáním nebo důsledkem toho, že se necháte postavit takovým způsobem, že vytvoří překážku, předejdete tomu, abyste se postavili proti myšlenkám nebo argumentům, které jsou v rozporu s vašimi.

Soutěžící je ten, kdo bojuje, tj. Zpracovává akt impugnace, který je proti argumentu, který stojí proti věci.

V právní oblasti napadení je jedním ze základních prostředků reakce proti již zavedené realizaci. Jedná se o procesní úkon, který je prováděn prostřednictvím návrhu na napadení, jehož cílem je zrušit nebo zrušit procesní akt považovaný za nekalý . Jedná se o shromažďování argumentů za účelem napadení, zrušení dříve schválené akce .

Viz také význam monitory.