Volné místo

Co je volné místo:

Volné místo je ženské jméno, které odkazuje na to, co se jeví nebo se uvolnilo, tj. To, co není obsazeno nebo naplněno. Například: Míra neobsazenosti bytů - je poměr objemu dostupných nemovitostí k celkovému stávajícímu objemu.

Volné místo je také doba, po kterou není zaměstnání nebo zaměstnání obsazeno nebo obsazeno. "Vacance" je výrazem francouzštiny, který znamená volné místo, volné místo, volné místo, volné místo.

Právní volné místo

V právní oblasti je volným místem stav majetku dědictví (toho, jehož dědicové ještě nejsou známi), který po uplynutí právní doby je zařazen do vazby, vazby a správy konzervátora, dokud se dědicové neobjeví a pokud se kvalifikují nebo prohlásí rozsudkem na volné místo.

Uvolněné dědictví je dědičným dědictvím, které se stává součástí dědictví státu, poté, co uplynula právní doba a potvrzením, že se dědicové neobjevili, je tzv. Vágní dědictví.

Vacatio Legis

Jde o právní výraz latinského původu, což znamená „volné místo práva“, které odpovídá období mezi datem zveřejnění zákona a začátkem jeho platnosti. Toto období, které se mění asi o čtyřicet pět dní, umožňuje asimilaci nového zákona, zatímco starý zákon zůstává platný.