Rytmus

Co je to rytmus:

Rytmus je mužské jméno pocházející z řeckého rytmu a určující pravidelnou posloupnost silných a slabých časů v hudební frázi . Označuje hodnotu bankovek podle intenzity a času.

To může být synonymní s kadencí (cadenced zvuky) v pravidelných intervalech.

Rytmus je spojen s hudbou, ale také s jinými formami umění, jako je poezie. V druhém případě, rytmus řídí distribuci dlouhých a krátkých slabik a opakování slabých a silných časů verše.

Slovo rytmus může být také použit k popisu rychlosti něčeho. Ex: V posledních pěti minutách sportovec zvýšil své tempo a překonal všechny své soupeře.

Někteří lidé mají pochybnosti o pravopisu tohoto slova. Nevědí, zda je správná forma rytmus, rytmus nebo rytmus. Ačkoli to je vyslovováno jako "rítimo", správná forma je rytmus, bez přízvuku.

Hudební rytmus

V hudbě je rytmus - spolu s harmonií a melodií - jednou ze základních složek písně.

Na rozdíl od jiných umění, jako je např. Plastika, hudba se objevuje v časovém parametru a rytmus kontroluje sled zvuků v čase.

Sinusový rytmus

Sinusový rytmus je výraz, který odkazuje na "normální" rytmus srdce, tj. Na posloupnost a frekvenci srdečních kontrakcí.

Toto označení má díky sinusovému uzlu, struktuře, která funguje jako přirozený kardiostimulátor.