Imbecil

Co je Imbecile:

Imbecil je adjektivum dvou žánrů, které tuto osobu, která odhaluje bláznovství nebo slabost ducha, kvalifikuje. Je to on, kdo říká nebo praktikuje imbecility, hloupé, slabé, nevědomé .

V obrazném smyslu je imbecil ten zbabělý jedinec, který nemá odvahu, který se bojí. On je také boqual jednotlivec, který se chová arogantně, snob.

V psychiatrii je imbecil pacient, který má výraznou mentální retardaci, která je vychovávatelná pouze do určité míry, která ví, jak mluvit, ale není schopna používat a porozumět psanému jazyku. On je jediný schopný psát jeho vlastní jméno a kopírovat text. V inteligenčních testech je intelektuální úroveň imbecilu mezi třemi až sedmi lety.

Imbecil, podstatné jméno dvou rodů, je výraz, který pojmenuje toho, kdo je hloupý, který nemá žádnou inteligenci.

Výraz "kretén" ve svém obrazovém smyslu je také používán k označení imbecilního člověka, který má malou inteligenci, která je nepohodlná, hloupá.