Transcendentní

Co je transcendentní:

Transcendent je adjektivum, které demonstruje něco, co není běžné, to je nad rámec běžných limitů nebo které je považováno za nadřazené.

Transcendentní je to, co je mimo konkrétní znalosti a není založeno pouze na metodických datech a závěrech.

Jsou synonymem slova: nadpřirozený, vznešený, božský, vznešený, mimořádný, nadřazený, zvláštní, nebeský. Kromě nich mohou být antonymy transcendentní: obyčejné, obyčejné, simpletonové, betonové, světské.

To může také být používáno když se odkazuje na komplexnější oblast znalostí, takový jako filozofie a metafyzika.

Ve filozofii je odkaz na znalosti nebo studium nad rámec toho, co je běžné. Kant mluvil o transcendentálním vědomí, které spojuje znalosti s empirickým pozorováním.

Vidíte význam vědomí.

Ve studiu metafyziky se transcendentní odkazuje na božské nebo na principy, které jsou mimo nejzřejmější a nejistou realitu.

To je velmi obyčejné používat termín transcendent odkazovat se na víry nebo co je zvažováno božský nebo spojený s Bohem. V tomto transcendentním případě je mimo hmotný svět.

Týká se víry v existenci transcendentního Boha, jak věří Gnóza.

Zjistěte více o významu gnózy.

V matematice transcendent křivka je non-algebraická křivka, to je, když rovnice křivky není kořen rovnice celých čísel.