Pandore

Co je Pandora:

Pandora je osobnost řecké mytologie, být také hudební nástroj .

Podle etymologie, slovo pandora je tvořeno panem, který znamená “všichni nebo všichni” a doron, to znamená “dar nebo ctnost”.

Podle řecké mytologie, Pandora byla první žena, kdo byl zvýšen Hephaestus. Byla obdařena všemi ctnostmi a neskutečnou krásou.

To by bylo poslané Zeus vzít si Epimetheus, kdo byl bratr Prometheus (kdo ukradl posvátný oheň gods). Jako svatební dar, Pandora nesl krabici, která obsahovala všechny neduhy, nemoci a neštěstí. Otevření krabice, Pandora rozšířila všechny tyto věci na světě.

Odtud přišel výraz "Pandorina skříňka", označující něco, co v případě otevření způsobí zničení.

Hudební nástroj

Pandora je také hudební nástroj, podobný loutně, který byl velmi obyčejný v šestnáctém a sedmnáctém století. Jedná se o nástroj podobný lutině, který se vyvinul do dalších nástrojů, jako je například barokní kytara, portugalská kytara, italská kytara, kytara atd.