Odvolání

Co je to Revoke:

Chcete-li zrušit, zrušit, zrušit, odstranit, odchýlit se, zrušit . Revoke je zrušit rozhodnutí, které jste učinili dříve. Je to vrátit se, něco zastavit.

Revocate je přímé tranzitivní sloveso, pocházející z latinské revocare, což je akt nebo účinek renderování null nebo void. Příklad: zrušit smlouvu, zrušit povolení atd.

Zrušení je ženské jméno, které odkazuje na akt nebo účinek zrušení, zrušení, zrušení nebo zániku.

V právní oblasti, zrušit zákon, vyhlášku nebo nařízení, nařízení, prozatímní opatření, vězení, plnou moc, atd., Je zrušit, aby bylo zrušení zrušeno, aby je přestal mít účinek, nebo platnosti.

Zrušení zákona má za následek ztrátu jeho platnosti, a to buď proto, že bylo nahrazeno jiným zákonem, nebo proto, že časem ztratilo platnost. Úplné zrušení zákona se nazývá (zrušení), když je anulování zrušeno (výjimka).