Succinct

Co je stručné:

Succinct znamená krátký, zhuštěný, zhuštěný, výstižný, ten, který je vyjádřen v kompaktní, syntetizované formě.

Succinct je přídavné jméno, které charakterizuje to, co je napsáno nebo řečeno několika slovy, zkrátka. Například: krátký text, krátká řeč, krátká řeč, krátká pravidla atd.

Stručný text je ten, který je prezentován stručným, souhrnným způsobem, který odhaluje základní a snadno srozumitelné myšlenky, upouští od všeho, co je sekundární, ale je schopen sdělit všechny informace, ke kterým byl navržen.

Chcete-li být stručné, je použít klíčová slova, která vedou přímo k účelu vaší zprávy a přizpůsobit je podle důležitosti. Není to používat slang nebo fráze, že jen málo lidí pochopí a vyhne se opakování informací, které by jen prodloužily jejich vysvětlení.