Protagonista

Co je protagonista:

Protagonista je charakter nebo jednotlivec, který má nejvýznamnější roli v dílech, kde je možné postavit spiknutí, jako jsou filmy, knihy, hry atd.

Je to pak prvek narativní historie, který nabývá na významu a protagonismu díky činům, které provádí on, on nebo on.

Protagonista je pak ústřední postavou narativního textu, který sleduje hlavní cíle spiknutí příběhu.

On je také považován za hrdinu spiknutí, ačkoli toto připsání může být dáno neochotně nebo když hodnotí trajektorii charakteru.

Viz také hlavní rysy narativního textu.

Má vlastnosti a vlastnosti jako:

  • Pohybujte se objektivem, povinností nebo zvědavostí;
  • Mít dobře-rozšířil charakterovou řeč;
  • Buďte loajální k věci, rodině a spojencům;
  • Mít možnost měnit zkušenosti;
  • Buďte stateční a odvážní;
  • Mít vynikající inteligenci nebo sílu;
  • Vyvolává důvěru nebo soucit.

Termín může být nahrazený synonyma takový jako tlumočník, hlavní postava, herec, hrdina, mezi ostatními.

Více o významu protagonismu.

Protagonista a antagonista

Tam jsou jiné charaktery kde jejich role v spiknutí je pracovat proti plánům protagonisty. To je například role antagonisty, která je často také vnímána jako zločin příběhů. Úlohou antagonisty je však bránit protagonistickým cílům.

Viz též význam Antagonistic.