Získat

Co je to:

Získat je sloveso, které pochází z latinského nabyvatele a odkazuje na akt získání, získání nebo nákupu .

Některé synonyma, které lze získat, mohou být: vyhrát, dosáhnout, přijmout .

Když člověk něco získá, stane se jeho vlastníkem. Například: Chcete-li získat kreditní kartu, musíte uvést některé osobní údaje. Aby cestoval do Evropy, musí brazilský občan získat nebo požádat o cestovní pas.

Kromě toho může být akvizice také synonymem pro uzavírání smluv, a to v případě osoby, která ulovila nějaký druh nemoci. Ex: Získal vážnou nemoc, když sloužil v armádě.

V angličtině, slovo koupě je přeloženo získat . Ex: Získal všechny zásoby, které byly na trhu k dispozici. / Získal všechny akcie, které byly na trhu k dispozici.

Mnoho lidí má pochybnosti o psaní slova, konkrétněji mezi akvizicí a nabýváním . Správný způsob je získat, získat je špatný.